อาชีพ
สล่าตีดาบ ๓
บ้านห้างฉัตรเหนือมีสล่าตีดาบที่มีฝีมือ คือ นายบุญตัน แก้วเสมอใจ หรือพ่อสล่าตัน ท่านเริ่มฝึกหัดตีมีดตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๗ กับพ่อซึ่งเป็นตระกูลที่สืบทอดการตีดาบจากบรรพบุรุพมาตั้งแต่อดีต โ...

2,171 ครั้ง    04/09/2564
สล่าตีดาบ ๒
ช่างตีดาบอีกท่านของบ้านขามแดง คือ นายประพันธ์ แสนใหม่ หรือพ่อสล่าทัน ปัจจุบันอายุ ๖๘ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔) เริ่มตีดาบตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๗ จากพ่อ คือพ่อจู แสนใหม่ เป็นผู้ถ่ายทอดให้ ซึ่งเป็นตร...

899 ครั้ง    04/09/2564
วรรณกรรม
ตำนานเมืองเถิน
ตำนานเมืองเถิน เป็นตำนานที่เน้นอธิบายที่มาของพระธาจุ พระพุทธบาท และชื่อสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองเถินและเขตใกล้เคียง

751 ครั้ง    22/08/2564
ตำนานวัดพระแก้วเวียงดิน
ตำนานวัดพระแก้วดอนเต้าเวียงดิน สร้างเมื่อปลีดับเป้าเข้ามาอุตระดูเดือน 11 แรม 12 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอาทิตย์ยามกองงาย ก็ปริปุณณแล สวาธุเจ้าวงศ์วัดค่าเนิ้ง แล้วยามเที่ยงเบี่ยงกินตอนแลเจ้าเหิย ตัวบ่งามสักดา...

712 ครั้ง    27/07/2564
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผ้าห่มต๋าโก้ง
ผ้าห่มต๋าโก้ง หรือ ผ้าตุ๊ม (ผ้าห่ม) ใช้ห่มให้ความอบอุ่น มักจะทบสองผืนซ้อนกันหรือหากมีไส้ที่ทำด้วยฝ้ายจะเรียกว่า ผ้าต้วบ มักใช้ผ้าทอ 2 ผืนเย็บต่อกัน คือการเย็บด้านข้างต่อกันเพื่อให้มีขนาดพอเหมาะแก่การห...

906 ครั้ง    19/08/2564
ผ้าตั้งธรรมหลวง
ผ้าตั้งธรรมหลวง นับเป็นเครื่องพิธีกรรมอีกสิ่งหนึ่งที่น้อยคนนักจะรู้จักและพบเห็นในปัจจุบัน จะผูกติดกับกากะเยียหรือค้างธรรมที่เป็นโครงไม้กลึงสามขาไขว้ ใช้เป็นที่ประดิษฐานพิเศษสำหรับพระธรรมเทศนา เรื่อง ...

734 ครั้ง    19/08/2564
ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ
พิธีขอฝน-ฟังธรรมพญาปลาช่อน บ้านป่าเหว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
พิธีขอฝนบ้านป่าเหว พิธีขอฝนหรือการฟังธรรมพญาปลาช่อนของชุมชนบ้านป่าเหว ม.3 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เป็นพิธีที่ทำขึ้นมากว่า 100 ปี ชาวบ้านที่นี่จะทำพิธีนี้ในปีที่มีน้ำน้อยหรือเห็นว่าฝนขาดช่วงไปจนอ...

926 ครั้ง    23/08/2564
งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก
ทุกๆ ปีในวันที่ 27-29 เดือนพฤศจิกายน ชาวลำปางจะร่วมกันจัดงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและคำสอนของหลวงพ่อเกษม เขมโก ด้วยความเคารพศรัทธา โดยงาน...

732 ครั้ง    10/08/2564
พุทธศิลป์
จิตรกรรม ป. สุวรรณสิงห์ วัดท่าแหน
จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดท่าแหน ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เนื่องจากเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของช่างปวน และแสดงการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่อย่างชัดเจน ในจิตรกรรมวัดท่าแหนนี้ ช่างปวน สุวรรณสิงห์ เขียนอักษรภ...

809 ครั้ง    27/07/2564
จิตรกรรม ป. สุวรรณสิงห์ วัดอุ่มลอง
จิตรกรรมฝาผนัง ที่งดงาม ทรงคุณค่า อีกหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะจิตรกรรมที่เกิดขึ้นในล้านนา ภายในหอจำศีล วัดอุมลอง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๕ มีขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สถาปั...

714 ครั้ง    27/07/2564
กวีและขับขาน
แม่บุญทอง เป็นวงค์
แม่บุญทอง เป็นวงค์ เริ่มหัดซอตั้งแต่อายุ ๘ ปี โดยการแอบฟังที่พ่อครูทองอินทร์มาสอนให้กับเด็กๆ ในหมู่บ้านหนองกอก พ่อครูทองอินทร์นั้นพื้นเพเป็นคนแม่ขะจานแล้วมาแต่งงานอยู่กินอยู่ที่บ้านสบลี ขณะน...

804 ครั้ง    03/09/2564
พระยาพรหมโวหาร (พรหมมินท์) ... รัตนกวีของแผ่นดินล้านนา
พระยาพรหมโวหาร มีชื่อเดิมว่า “พรหมมินท์” เกิดเมื่อปีเต่าเส็ด จ.ศ.1164 เป็นบุตรของเจ้าแสนเมืองมา (เชื้อเจ้าเจ็ดตน) ผู้รักษากุญแจคลังหลวงของเจ้าหลวงวรญาณรังสีฯ มารดาชื่อ เพง (เป็ง หรือ จันท์เพ็ง-จั๋นเป...

686 ครั้ง    24/08/2564
ภาษา
ภาษาอิวเมี่ยน
ภาษาอิวเมี่ยน/เย้า ในจังหวัดลำปางมีผู้พูดภาษาอิวเมี่ยน ในเขต 5 อำเภอ คือ - อำเภอเมือง ที่บ้านผาลาด ตำบลพระบาท - อำเภองาว ที่บ้านแม่หยวก ตำบลบ้านร้อง ที่บ้านป...

815 ครั้ง    22/08/2564
ภาษาม้ง
ภาษาม้ง ในจังหวัดลำปางมีผู้พูดภาษาม้ง ในเขต 4 อำเภอ คือ - อำเภอแจ้ห่ม ที่บ้านแม่ก๋ากลาง บ้านแม้วแม่หล้า ตำบลเมืองมาย - อำเภอวังเหนือ ที่บ้านผาแดง บ้านป่างิ้วห...

656 ครั้ง    22/08/2564
สถาปัตยกรรม
วิหารวัดคะตึกเชียงมั่น
วิหารวัดคะตึกเชียงมั่น ปรากฏจารึกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๕ แต่เดิมวัดแห่งนี้แบ่งแยกออกได้เป็น ๒ วัดอยู่ติดกันคือ วัดคะตึก ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกตามอาคารกุฎีที่เป็นตึก กับวัดเชียงมั่น ต่อมาในราวกลางพุท...

2,130 ครั้ง    18/08/2564
วิหารวัดเวียง
วิหารวัดเวียง อำเภอเถิน วิหารหลังนี้ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างแต่คาดว่าน่าจะสร้างภายหลังจากการตั้งวัดในปี พ.ศ. ๒๑๙๒ มีเพียงพงศาวดารเมืองเถิน ที่กล่าวถึงพระมหาเถรสังฆทิพย์เป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ วิหารหลัง...

1,305 ครั้ง    18/08/2564
การแสดง
ฟ้อนเผียไหมลำปาง (อ.ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย)
ฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง เป็นชุดที่คิดขึ้นโดยนายสักเสริญ (ศักดิ์) รัตนชัย ซึ่งมีความเชื่อว่า “ความเป็นชาติอยู่ได้เพราะการมีอะไรเป็นของตนเอง จังหวัดลำปาง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าเรียนรู้และสามารถเรียนร...

889 ครั้ง    23/08/2564
ร่ำเปิงลำปาง (อ.ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย)
เพลงร่ำเปิงลำปาง เป็นเพลงที่อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย ประพันธ์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อเพลงได้กล่าวถึงความอาลัยอาวรณ์ถึงเมืองลำปาง และบรรยายบรรยากาศของวิถีชีวิตของผู้คนเมืองลำปางได้อย่างชัดเจน ซ...

975 ครั้ง    22/08/2564
งานศิลปะพื้นถิ่น
กล่องข้าวเมืองมาย หัตถศิลป์ล้ำค่าจากอ้อมกอดของภูเขา
วิถีชุมชนกล่องข้าวเมืองมาย "...บ้านข้าบ้านไม้ บ้านไปบ้านสาน บ้านข้าไม้ซาง บ้านสานกล่องข้าว บ้านข้าบ้านแพะ บ้านแล้งบ้านผง บ่าเหมือนบ้านปง ปลูกหยังกะอ้วน…” เป็นบทค่าวจ้อยที่ผู้สูงอายุบ้านไผ่แพะ ขับขานใ...

723 ครั้ง    18/08/2564
กลุ่มช่างทำเครื่องเงินชุมชนบ้านพิชัย
ชุมชนบ้านพิชัย เดิมเป็นกลุ่มชาวไทลื้อ-ไทยองที่ถูกกวาดต้อนมาอยู่เมืองลำปางเมื่อครั้งเมืองเชียงแสนแตกในปีพุทธศักราช 2347 เป็นชุมชนที่เป็นกลุ่มช่างที่มีฝีมือด้านการผลิตเครื่องเงินและงานตอกดุนโลหะอื่นๆ งา...

1,397 ครั้ง    16/08/2564
ดนตรี
กลองปู่เจ่
กลองปู่เจ่ หรือกลองก้นยาว ของบ้านแม่เมาะหลวง เป็นวงกลองที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษไทใหญ่ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองลำปางตั้งแต่อดีต การแห่ประโคมวงกลองปู่เจ่จะนิยมในงานบุญต่างๆ ของหมู่บ้าน เช่น ประเพณีแ...

681 ครั้ง    22/08/2564
กลองมองเซิง
วงกลองมองเซิง เป็นวงกลองที่มีจังหวะที่ช้า เน้นการใช้เสียงฆ้องประสานกันให้ดังกังวาน พร้อมทั้งมีการแสดงลีลาท่าทางประกอบการตีกลองซึ่งเป็นการอวดชั้นเชิงของผู้ตี กลองมองเซิงเป็นกลองสองหน้า หน้าใหญ่มีเส้นผ่...

794 ครั้ง    22/08/2564
เซรามิก
แหล่งเตาเครื่องปั้นดินเผาเตาโป่งอุ่นสบแจ้ว ตำบลวังแก้ว
เป็นแหล่งเตาที่อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของชุมชนโบราณเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นบริเวณพื้นที่ติดต่อกันระหว่างบ้านห้วยทราย อำเภอเวียงป่าเป้า กับบ้านดงป่าสน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำ...

918 ครั้ง    16/08/2564
แหล่งเตาเครื่องปั้นดินเผาเตาห้วยทราย ตำบลวังแก้ว
แหล่งเตาห้วยทรายซึ่งเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา ด้านทิศเหนือและตะวันออกของชุมชนโบราณเวียงกาหลง เขตชายแดนจังหวัดเชียงรายห่างจากบ้านป่าส้าน ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เข้าไปในเขตจังหวัดลำปา...

752 ครั้ง    16/08/2564
อาหาร
แกงฮังเล
แกงฮังเลนั้นเป็นแกงที่มักจะทำในงานบุญต่างๆ หรืออาจจะทำเพื่อเลี้ยงแขกสำคัญ เนื่องจากแกงฮังเลมีขั้นตอนและวิธีการทำที่หลายขั้นตอน เมื่อจะทำแกงฮังเล ก็จะชวนพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงมาช่วยกันทำ แกงฮังเลนั้นม...

702 ครั้ง    17/08/2564
น้ำพริกอ่อง
น้ำพริก เป็นอาหาร มีส่วนประกอบหลัก คือ พริก เกลือ หอม กระเทียม เป็นต้น และเมื่อมีการเติมวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปก็จะเป็นน้ำพริกนั้น เช่น น้ำพริกปลา น้ำพริกกบ น้ำพริกตัวต่อ เป็นต้น วิธีการปรุง จะนำ...

633 ครั้ง    17/08/2564
เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง